Vuxenundervisning

Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för engelsktalande vuxna på tre nivåer; Introduktion, fortsättnings- och avancerad kurs. Dessa hålls endast om tillräckligt många elever är anmälda.

Lektionerna hålls en kväll per vecka under ca 10 veckor.

 

För mer information och för att visa intresse, vänligen kontakta vår ordförande Carina Van Cleve på president@svenskaskolan.org