Ha ett trevligt sommarlov!

Svenska Förskolan

Svenska Förskolan är för barn som inte nått skolåldern. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. De sjunger svenska sånger, leker svenska lekar, läser svenska sagor och gör enklare pyssel. På schemat finns även natur- och temadagar samt stunder med svensk musik och barnlitteratur. I de yngre grupperna krävs en förälders närvaro, medan barnen är själva i den äldsta gruppen (4-5 åringar). 

Det förskolan vill uppnå är att stärka svenska banden till Sverige samt intressera och förbereda barnen för ytterligare studier i det svenska språket. Målinrikningen är att barnen ska omges av och öva det svenska språket, vistas bland andra svensktalande barn och vuxna så att de i möjligaste mån uppmuntras att behålla sitt svenska språk. All undervisning sker på svenska. För att barnet bäst ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är det därför viktigt att det talas svenska i hemmet. 

Förskolan fungerar också som en träffpunkt för småbarnsföräldrar där man kan fika tillsammans, samtala och utbyta erfarenheter.

Website Builder