Ha ett trevligt sommarlov!

Vuxenundervisning

Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för engelsktalande vuxna på tre nivåer; Introduktion, fortsättnings- och avancerad kurs. Dessa hålls endast om tillräckligt många elever är anmälda.

Lektionerna hålls en kväll per vecka under 10 veckor, från 19:00 till 20:45. Kostnaden är $269 + material  för c:a $60. Se Adult Language Classes för ytterligare information.

Datumnybörjare/fortsättnings kurs:  September, 2014

För mer information vänligen kontakta oss via "kontakter"
Website Builder