Ha ett trevligt sommarlov!

Om skolan

Skolan grundades 1996 och har idag nästan 100 elever. Föreningen drivs ideellt och består av föräldrar med svensk anknytning som vill stödja sina barns svenska språkinlärning och arv. Skolan består även av en växande grupp s.k. kompismedlemmar som vill bidra till föreningens ekonomi samt ta del av dess aktiviteter och evenemang. 

Skolan leds av en styrelse som består av 10 ledamöter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och överser budget, bevakar skolans intressen samt sätter upp mål och delmål för framtiden. Styrelseledamöterna väljs av medlemmarna på två års mandat. Förslag och idéer som kan vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet välkomnas varmt från medlemmarna. 

Skolans övergripande syfte är att ge eleverna en kompletterande undervisning i svenska språket och i svensk kultur. Genom olika muntliga och skriftliga aktiviteter ges eleverna möjlighet att öka sin förståelse för svenska språket och det svenska arvet. Detta sker i en stimulerande miljö, berikad av helgdags- och kulturella evenemang som förekommer under skolåret, t.ex Lucia, svensk jul, påskpicknick, liksom kombinerat examens- och midsommarfirande. 

Skolan förestår även ett bibliotek med både barnböcker och filmer.

Undervisningen för barn och ungdom indelas i två stadier: Svenska Förskolan (barn 0- 5 år) och Svenska Skolan (Kindergarten t.o.m. årskurs 9).

Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för engelsktalande vuxna. 

Nytt för höstterminen 2015 är klassen Vikingarna som har startats för barn som inte talar någon svenska alls eller har begränsad kunskap av det svenska språket. Vikingaklassen kommer att träffas samtidigt som övriga klasser på Svenska Skolan har undervisning.

För mer information om Vikingaklassen, vuxenutbildningen eller om skolan generellt vänligen kontakta ordförande på president@svenskaskolan.org 

Website Builder