Ha ett trevligt sommarlov!

Finansiering

Skolans intäkter består till del av bidrag från svenska staten, elevavgifter och insamlade pengar från olika fundraisingsevenemang som ofta sker i samband med de kulturella evenemangen. Skolan är enligt amerikansk lag en sk. ”non-profit” (ideell) organisation och kan därför ta emot och välkomnar donationer, stora som små. Kostnaderna består främst av lärarlöner, försäkringar, lokalhyror och elevmaterial. Eventuellt överskott används till undervisningsmaterial och temadagar samt skolans bibliotek.

En utvecklingsfond har etablerats för att möjliggöra skolans vision om att etablera egna lokaler. En viss procent av skolans överskott går årligen till denna fond.


Website Builder