Ha ett trevligt sommarlov!

Betalning och anmälan

Fundraising och aktiviteter

Donera $5 för lärarmaterial 

Donation (valfritt belopp) 


Anmälan till skolan
Välkomna till höstterminen 2017! Höstterminen
 börjar måndagen den 11 september för både Svenska Förskolan (0-5 år) och Skolan.

Som tidigare garanterar vi plats för de barn som varit inskrivna terminen innan, dvs så länge vi har er anmälan samt betalning oss tillhanda innan sista anmälningsdatum (11 juni 2017).

För att anmälan ska vara komplett måste du både betala och skicka din anmälningsblankett till vår medlemsansvarig - se nedan!

Terminsavgifter
Terminsavgiften är $170 per barn. Liksom tidigare år får de som har fler än två barn anmälda rabatt på 3:e och 4:e barnet osv.

Vid betalning och inskickade anmälningsblanketter är den totala summan följande:
 1 barn $170
 
 2 barn $340
 
 3 barn $425
 
 4 barn $510
 

Barn som är under 3 månader när terminen börjar går gratis men vi är tacksamma för en donation ($40) för att täcka våra omkostnader.


Som styrelsemedlem betalar du halva priset per barn (utgå ifrån pris ovan och fyll själv i belopp): 

Kompismedlem
Ni som inte planerar att vara aktiva medlemmar kan välja att bidra aktivt till Svenska Skolan genom att bli kompismedlem. Kompismedlemskap har en årsavgift på $55 per familj. Som kompismedlem får ni SkolNytt samt alla inbjudningar. Ni kan då fortsätta att medverka vid skolans alla evenemang.


Anmälningsblankett 
Glöm inte att fylla i och skicka in anmälningsblanketten. Er anmälan är officiell det datum som betalning skett till medlemsansvarig genom PayPal eller via check.  

Anmälningsblanketten och check med betalningsavi kan lämnas direkt till medlemsansvarig Julie Ohlander på skolan, eller skicka via post till Svenska Skolföreningen i O.C., Membership, P.O Box. 1636, Lake Forest, CA. 92609

Du kan även ladda ned blanketten till din dator och sedan öppna den via www.pdffiller.com så att du kan fylla i den på din dator, sen mejla den till membership@svenskaskolan.org och betala anmälningsavgiften via paypal.

REGISTRATION_FORM_HT2017.pdf
469.0 KB


Website Builder